Trung tâm hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài ở vùng Ústecký

Dự án Trung tâm hỗ trợ hội nhập cho người nước ngoài được tài trợ từ nguồn trợ cấp Châu Âu cho sự hội nhập của các nước thứ ba. Dự án xuất phát từ công văn của chính phủ „Khái niệm hội nhập của người nước ngoài“ mà ở đó có nêu ra mục đích chính của việc hướng dẫn hội nhập. Mục đich của Trung tâm người nước ngoài là:  

  • Hướng dẫn hội nhập cơ bản và lâu dài trong khuôn khổ vùng Ústecký, liên lạc với các vùng khác
  • Giảm tối thiểu việc hình thành các cộng đồng kép kín của những người nhập cư
  • Loại bỏ sự cách ly và rào cản xã hội đối với người nước ngoài
  • Liên kết những người nước ngoài với xã hội, sự chung sống của họ với phần đông người bản xứ.

Từ 1. 4. 2009 „Trung tâm người nước ngoài“ đã bắt đầu hoạt động của mình ở vùng Ústecký. Trung tâm được hoạt động bởi tổ chức Trung tâm tư vấn hội nhập  (www.p-p-i.cz).

Anotace Trung tâm

người nước ngoài

Áp phích Trung tâm

người nước ngoàiPoradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing