Sociální poradenství

Sociální poradenství směřuje k zabezpečení sociální suverenity a sociálního bezpečí každého cizince. Zaměřuje se na ochranu, podporu a obnovu sociálního statusu jedince.

Směřuje nejen k prevenci negativních sociálních událostí, ale také k řešení případů krátkodobého či dlouhodobého ohrožení vzniklých následkem sociálních událostí způsobujících ztrátu sociálního statusu.

Vybrané služby sociálního poradenství

 • Pomoc při vyřizování pobytových oprávnění
 • Informování o sociálním systému České republiky
 • Pomoc při vyřizování sociálních dávek a sociálních služeb
 • Doprovody a odborná pomoc při komunikaci s úřady státní správy a místní samosprávy
 • Asistence při vyhledávání zaměstnání a zprostředkování informací o profesních možnostech a podmínkách podnikání
 • Asistence při hledání vhodného bydlení a řešení problémů souvisejících s bydlením
 • Pomoc při uznávání a zprostředkování odborných kvalifikací (nostrifikace)
 • Pomoc při zajištění zdravotního pojištění a zdravotní péče
 • Asistence při vyplňování formulářů
 • Základní psychosociální pomoc

Centrum cizinců poskytuje dva typy poradenství

Terénní poradenství

 • dojíždění do bydliště cizince, doprovod na úřady atd.
 • Děčín, Hřensko, Litoměřice, Petrovice, Podbořany, Roudnice nad Labem, Úštěk, Varnsdorf, Žatec
 • Mobil: +420 732 827 155, +420 731 175 833, pevná linka: +420 475 216 536

 

Ambulantní poradenství

 • Poskytováno v prostorách organizace -
 • Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem
 • Mobil: +420 732 827 155, +420 731 175 833, pevná linka: +420 475 216 536


Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.
Provozovatel stránek PPI | emline.cz - INTERNETOVÉ PROJEKTY