Poradenství k začleňování a vzdělávání žáků cizinců

  • Přijetí žáka, zařazení do ročníku, hodnocení, podpůrná opatření
  • Metodická podpora k výuce češtiny pro cizince a tvorbě výukových materiálů
  • Informování o dostupných výukových materiálech, kurzech češtiny

Asistence při komunikaci s rodiči žáků cizinců

  • Úvodní setkání (omlouvání, provoz školy, nastavení způsobu komunikace)
  • Řešení vzdělávacích potřeb a kázeňských problémů
  • Doprovody na třídní schůzky
  • Zprostředkování tlumočení

Semináře pro pedagogy

 

13. 4. 2018 Seminář: Dítě cizinec v mateřské školce

20. 4. 2018 Seminář: interkulturní kompetence pedagoga

Obsah jednotlivých seminářů naleznete zde.Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.
Provozovatel stránek PPI | emline.cz - INTERNETOVÉ PROJEKTY