Právní poradenství

Právní poradenství se zaměřuje nejen na ochranu lidských práv a potírání diskriminace jedince, ale také na řešení konkrétních problémů ze všech oblastí práva. Nejčastěji se zaměřuje na řešení problémů týkajících se cizineckého práva, poskytuje asistenci v průběhu celého řízení.

Vybrané služby právního poradenství

  • Konzultace ve věcech cizineckého práva (např. podmínky a náležitosti jednotlivých žádostí dle zákona o pobytu cizinců, možnosti tzv. sloučení rodiny, povinnosti vůči cizinecké policii či OAMP)
  • Informování o právním systému České republiky (např. práva a povinnosti v pracovně-právních vztazích, práva a povinnosti vyplývající z nájmu bytu, možnosti uzavření nebo rozvodu manželství)
  • Pomoc při ostatních správních řízeních, popř. v následném soudním řízení správním
  • Ochrana lidských práv, zejména práv národnostních a etnických menšin z řad cizinců, právní pomoc ve věcech přímé i nepřímé diskriminace
  • Informování o podmínkách udělení českého státního občanství, asistence v průběhu celého řízení
  • Konzultace postupu ve věci ověřování listin vydaných soudy a úřady v cizině (apostila, superlegalizace)
  • Vzdělávání a přednášková činnost


Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.
Provozovatel stránek PPI | emline.cz - INTERNETOVÉ PROJEKTY