O projektu

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji (dále jen "Centrum cizinců") zahájilo svou činnost v dubnu roku 2009, díky podpoře Evropského integračního fondu.

 

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" realizuje Poradna pro integraci, z.ú. (www.p-p-i.cz)

 

Od července 2015 je projekt součástí národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

 

Anotace projektu zde.

Cíle Centra cizinců

Cílem projektu je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců. Centrum cizinců je iniciátorem, organizátorem i realizátorem aktivit podporujících sociální, právní, jazykové a kulturní postavení cizinců v regionu Ústecka. Úkolem Centra cizinců je zajistit vytvoření regionální poradní platformy, která bude řešit aktuální problémy cizinců. Cílem je vytvoření prostoru pro lepší komunikaci a podávání podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální poptávku v otázkách integrace cizinců.

 

Centrum cizinců usiluje o integraci cizinců do všech oblastí života a posiluje jejich postavení v ČR v oblasti sociální, právní, jazykové a kulturní. Dále podporuje původní kulturní a historickou identitu každého jedince a přispívá tím k rozvoji vzájemné tolerance a respektu v české společnosti.

Poslání Centra cizinců je naplňováno prostřednictvím poskytovaných služeb. Klienti mohou využít sociálního a právního poradenství, účastnit se kurzů českého jazyka a socio-kulturních kurzů a dalších aktivit.

 

Cílová skupina

Státní příslušníci třetích zemí pobývající na území členského státu legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb. (do cílové skupiny NESPADAJÍ občané EU a státní příslušníci třetích zemí, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto)

 

 Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.
Provozovatel stránek PPI | emline.cz - INTERNETOVÉ PROJEKTY