УСТИ АЙМАГ ДАХЬ ГАДААДЫН ИРГЭДИЙН ИНТЕГРАЦИД ЗОРИУЛАГДСАН ТӨВ

Энэхүү төсөл нь Европын холбооны фондын тусламжаар гуравдагч орны гадаадын иргэдийн интеграцид зориулагдсан болон интеграцийн бодлогын гол зорилгыг  биелүүлэх зорилгоор  "Гадаадын интеграцийн бодлого" гэсэн төрийн баримтнаас үүдсэн. Гадаад иргэдийн төвийн  зорилго нь:

  • Усти аймгийн хүрээн дэхь интеграцийн бодлогыг хөгжүүлэх болон удаан хугацааны ажиллагаа, бусад аймгуудын салбаруудтай хамтран харьцаатай байх 
  • Нийтийн Цагаачлагчдын  төвийг хаах байдлыг багасгах 
  • Нийтийн төвлөрсөн байдлыг болон гадаадын иргэдийн нийгмийн байдлаас ялгаварласан байдлыг багасгах
  • Гадаадыг иргэдийг нийтийн ажиллагаанд хамруулах, тэдний олноороо амьдрах ажиллагаанд хамруулах

2009.4.1-нд  Усти аймагт "Гадаадын иргэдийн төв" өөрийн үйл ажиллагаагаа эхэлсэн, энэ нь Интеграцид зориулагдсан зөвлөгөө өгдөг газар, o.s. (www.p-p-i.cz) гэсэн иргэний нөхөрлөлөөр үйл ажиллагаа явуулдаг.

Anotace Centra cizinců

Leták Centra cizincůPoradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing